PROCÉS EXTRAORDINARI ESTABILITZACIÓ LLEI 20/2021 DE DOS PLACES DE TREBALLADOR/A SOCIAL (A2)
Accés Concurs
Publicació bases Bases generals BOPA nº 215 11/11/2022

Bases específiques BOPA nº 231 05/12/2022

Extracte DOGV DOGV nº 9521 27/01/2023
Extracte BOE BOE Nº 37 de 13/02/2023
Termini de presentació de sol·licituds Del 14 al 27 de febrero
Informació tramitació sol·licitud
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional de persones admeses i excloses
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses  

Llista definitiva de persones admeses i excloses i membres OTS

 

Anunci dels resultats

 

 

Anunci resultats baremació

Anunci resolució reclamacions i proposta contractació

Resolució contractació aspirants que han superat el procés selectiu i constitució borsa de treball

Edicte BOP nomenament personal laboral fixe