UNITAT MÒBIL DE LA ITV EL 17 I EL 22 DE SETEMBRE DE 2020

Per a vehicles agrícoles i maquinària d’obres i serveis, el 17 de setembre de 2020, de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 16:30 h.

Per a ciclomotors (a partir dels 3 anys d’antiguitat obligatori), motocicletes i quads, el 22 de setembre de 2020, de 09:00 a 13:00 i de 15:00 16:30 h.

DOCUMENTACIÓ: assegurança obligatòria, permís de circulació i targeta d’Inspecció Tècnica.

LLOC: Dependències de la Policia Local de Banyeres de Mariola, av. de l’Estació s/n.

CITES: al telèfon 902108368, al web www.circuitv.com o a les oficines de la Policia Local de Banyeres, de 09:00 a 14:00 h (els tractors no necessiten cita)

MOTOCICLETES, VEHICLES DE TRES RODES, QUADRICICLES, QUADS, CICLOMOTORS DE TRES RODES I QUADRICICLES LLEUGERS

A partir de 4 anys, biennal.

CICLOMOTORS DE DOS RODES

A partir de 3 anys, biennal.

VEHICLES AGRÍCOLES (tractors agrícoles, maquinària autopropulsada, remolcs agrícoles i altres vehicles agrícoles especials, excepte motocultors i màquines equiparades).

De 8 a 16 anys, biennal.

De més de 16 anys, anual.

VEHICLES ESPECIALS (vehicles destinats a obres i serveis i maquinària autopropulsada, excloent-ne aquells de construcció de velocitat menor de 25 km/h.)

De 4 a 10 anys, biennal.

De més de 10 anys, anual.