PROCÉS EXTRAORDINARI ESTABILITZACIÓ LLEI 20/2021 D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA SERVEIS SOCIALS (C1)
Accés Concurs
Publicació bases Bases generals BOPA nº 215 11/11/2022

Bases específiques BOPA nº 231 05/12/2022

Extracte DOGV DOGV 23/03/2023
Extracte BOE BOE 259 de 30/10/2023
Termini de presentació de sol·licituds 31/10/2023 fins al 14/11/2023 (inclòs)
Informació tràmit sol·licitud
 
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Resolució llista provisional persones admeses
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses  

Resolució llista definitiva, designació OTS i convocatòria examen

 

Anunci dels resultats

 

 

Examen

Plantilla

Anunci resultat examen

Anunci resultat provisional baremació i puntuació total

Anunci subsanació error material resultat provisional

Anunci resolució reclamació i proposta nomenament

Resolució nomenament i constitució de borsa de treball

Edicte nomenament BOP