BORSA AGENT POLICIA LOCAL (C1)
Accés Oposició
Publicació bases BOPA 15/12/2021

Publicación BOP error material

Termini de presentació de sol·licituds Fins al 30/12/2021 (inclòs)

Model sol·licitud
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses i tribunal
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses i data de realització del primer examen  

 

Anunci dels resultats