BORSA AGENT POLICIA LOCAL (C1)
Accés Oposició
Publicació bases BOPA 15/12/2021

Publicación BOP error material

Termini de presentació de sol·licituds Fins al 30/12/2021 (inclòs)

Model sol·licitud
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses i tribunal Llista provisional i composició tribunal

Tablón de anuncios – AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA (sedipualba.es)

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses i data de realització del primer examen Llista definitiva i convocatòria primer examen

Tablón de anuncios – AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA (sedipualba.es)

 

Anunci dels resultats

 

Resultats primer examen i convocatòria segon

Resultats provisionals i citació entrevistes psicotècnic 

Resultats finals psicotècnic i convocatòria qüestionari

Plantilla respostes  qüestionari

Anunci resultats tercera prova: qüestionari i convocatòria quarta prova

Ajornament quarta prova: valencià

Anunci resultats al·legacions tercera prova: Qüestionari i convocatòria quarta prova

Anunci resultats quarta prova: valencià i puntuació total