COMUNICAT AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA

En relació a diferents publicacions realitzades en les xarxes socials en les últimes setmanes es vol deixar constància del següent:

 

-Respecte a la situació que travessa la Policia Local, indicar que un degoteig de baixes mèdiques ha ocasionat que el servei haja estat amb molt poc personal en actiu, la qual cosa s’ha traduït en un greu problema per a aquesta Corporació. Aquest problema s’ha vist complicat per la casualitat que va suposar que moltes d’aquestes baixes coincidiren al mateix temps.

 

-Això ha suposat que en determinats moments el percentatge de policies en actiu baixara fins al 18%. En l’actualitat, després de diferents incorporacions i noves situacions de baixa, la situació de personal actiu se situa al voltant del 50% de la plantilla.

 

-Per a tractar de donar solució al problema, s’ha convocat una borsa de treball per a permetre la contractació d’agents en situació d’interinitat. També s’ha pogut contractar dos agents més de manera interina, la qual cosa ha permés que pràcticament tots els torns estiguen coberts, almenys amb un agent.

 

-Indicar, d’altra banda, que dos representants del Col·lectiu de la Policia Local, van sol·licitar verbalment a l’Alcaldia d’aquest Ajuntament l’aplicació d’uns increments salarials.

 

-Aquesta petició no ha pogut ser admesa perquè es troba en procés de tramitació una revisió de la catalogació de llocs de treball que és la que marcarà la quantia de les retribucions que correspondran a cada treballador d’aquest Ajuntament.

 

-Respecte a aquesta revisió, cal assenyalar que ha sigut encarregada a la Unitat de Desenvolupament Organitzacional de l’Àrea de Recursos Humans de la Diputació d’Alacant, qui ha fet aquests treballs també en altres Ajuntaments.

 

Respecte a diferents informacions aparegudes en xarxes socials, les quals afecten el personal adscrit a Secretaria i Intervenció, indicar el següent:

 

-Que el Secretari i l’Interventor accidentals estan fent les tasques que els corresponen. I, com ocorre en molts altres ajuntaments, ho estan fent a l’espera de rebre Secretari i Interventor d’habilitació nacional.

 

-Que els nomenaments accidentals d’aquests llocs es van fer de manera correcta, dins del termini i en la forma adequada, segons la norma vigent en el moment. La no presència d’aquests nomenaments accidentals hauria suposat la paralització del funcionament general de l’ajuntament.

 

-Que, en concret, el treball del Secretari i Interventor accidentals és irreprotxable, per la professionalitat amb la qual estan desenvolupant aquestes funcions i pel volum de tràmits que han d’atendre, havent-ho exercit en aquesta i en corporacions anteriors, per la qual cosa tenen el suport d’aquesta Corporació Municipal.

 

-Finalment, destacar que qualsevol decisió sobre aquestes qüestions és competència de l’Equip de Govern d’aquest Ajuntament i en cap cas del personal administratiu.

 

L’Ajuntament continua treballant per a garantir el bon funcionament del consistori, sempre dins de les possibilitats legals. Per això, no desestima la possibilitat de mamprendre accions legals contra aquelles persones que difamen l’honorabilitat del personal de l’Ajuntament, així com contra aquelles que l’inciten des d’un segon pla.