Concessió de subvenció: SERVEI DE TRITURACIÓ DE RESTES DE PODA AGRÍCOLA I JARDINERIA

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 3.999,90 euros destinada a la següent acció: SERVEI DE TRITURACIÓ DE RESTES DE PODA AGRÍCOLA I JARDINERIA. L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER Al SERVEI DE TRITURACIÓ DE RESTES DE PODA AGRÍCOLA I JARDINERIA PER A MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS AMB POBLACIÓ MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTS, ANUALITAT 2021 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 61 del dia 31/03/2021. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 16/06/2021.