PROCÉS EXTRAORDINARI ESTABILITZACIÓ LLEI 20/2021 D’UNA PLAÇA D’EDUCADOR SOCIAL S. SOCIALS (A2)
Accés Concurs
Publicació bases Bases generals BOPA nº 215 11/11/2022

Bases específiques BOPA nº 231 05/12/2022

Extracte DOGV DOGV 23/03/2023
Extracte BOE BOE  259 de 30/10/2023
Termini de presentació de sol·licituds 31/10/2023 Fins al 14/11/2023 (inclòs)
Informació tràmit sol·licitud
 
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional persones admeses i excloses
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses  

 

Anunci dels resultats