PROCÉS EXTRAORDINARI ESTABILITZACIÓ LLEI 20/2021 D’1 PLAÇA DE PEÓ  (AP)
   
Accés Concurs
Publicació bases Bases generals BOPA nº 215 11/11/2022

Bases específiques

Extracte DOGV  
Extracte BOE  
Termini de presentació de sol·licituds Fins al (inclòs)

 
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses  

 

Anunci dels resultats