PROBLEMES EN LA RECEPCIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE

Després de l’inici del servei de telefonia mòbil de nova generació (4G i 5G) en la zona, podien produir-se afectacions en la recepció de televisió digital terrestre (TDT). Per a solucionar aquestes afectacions i garantir que la posada en servei de les estacions base de telefonia mòbil no afecte la TDT, l’entitat LLEGA700 du a terme les actuacions tècniques necessàries en les instal·lacions de recepció dels usuaris de TDT.

Aquestes actuacions són de caràcter gratuït per als ciutadans afectats. D’acord amb l’Ordre Ministerial que regula aquest procés, el termini per a sol·licitar les actuacions en cas d’afectació per part dels usuaris de TDT és de sis mesos des de la data de posada en servei de les estacions de telefonia mòbil. Mitjançant la present comunicació informem que està a punt de finalitzar el termini habilitat de 6 mesos, des de l’encesa d’una o diverses de les estacions que afecten el municipi per a resoldre incidències en la recepció de la TDT sense cost per als ciutadans.

Amb tot, el 31-03-2023, finalitzarà definitivament el termini per a sol·licitar les actuacions gratuïtes per part dels usuaris de la TDT per les possibles afectacions ocasionades pels nodes de 4G i 5G.

En cas de qualsevol dubte o de requerir informació més detallada sobre les estacions  es pot cridar al telèfon gratuït de l’Oficina Tècnica d’Ajuntaments de LLEGA700, 900 831 902, on se li facilitarà tota la informació referent a les possibles afectacions ocasionades per estacions base de telefonia mòbil en el seu municipi. Recordem que per a poder atendre en el centre d’atenció a l’usuari i poder resoldre les incidències, hauran de comunicar-se al telèfon gratuït 900 833 999.