Procés selectiu estabilització dos places auxiliar d’ajuda a domicili

Procés selectiu estabilització dos places auxiliar d’ajuda a domicili

Resolució contractació aspirants que han superat el procés i constitució borsa