Procés selectiu estabilització dos places treballador/a social

Procés selectiu estabilització dos places treballador/a social

Resolució contractació aspirants que han superat el procés selectiu i constitució borsa de treball