Procés selectiu estabilització una plaça animador/a sociocultural

Procés selectiu estabilització una plaça animador/a sociocultural

Resolució contractació aspirant que ha superat el procés selectiu i constitució borsa de treball