Procés selectiu estabilització una plaça de tècnic/a de cultura

Procés selectiu estabilització una plaça de tècnic de cultura

Resolució contractació aspirant que ha superat el procés selectiu i constitució borsa de treball