Procés selectiu estabilització una plaça de tècnic/a de cultura

Procés selectiu estabilització una plaça de tècnic de cultura