PROCÉS EXTRAORDINARI ESTABILITZACIÓ LLEI 20/2021 D’1 PLAÇA DE TÈCNIC/A DE CULTURA (A2)
Accés Concurs
Publicació bases Bases generals BOPA nº 215 11/11/2022

Bases específiques BOPA nº 227 29/11/2022

Extracte DOGV DOGV nº 9521 27/01/2023
Extracte BOE BOE nº 37 de 13/02/2023
Termini de presentació de sol·licituds Del 14 al 27 de febrer

Informació presentació sol·licitud

 

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses  

 

Anunci dels resultats