PROCÉS EXTRAORDINARI ESTABILITZACIÓ LLEI 20/2021 D’UNA PLAÇA DE PROFESSOR/A DE TROMPETA DEL CONSERVATORI MUNICIPAL (A2)
Accés Concurs
Publicació bases Bases generals BOPA nº 215 11/11/2022

Bases específiques BOPA nº 231 05/12/2022

Extracte DOGV DOGV 23/03/2023
Extracte BOE BOE 03/07/2023
04/07/2023 A  04/07/2023 A 17/07/2023 (inclòs)
Informació tràmit
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses  

–Llista definitiva persones admeses i excloses i designació OTS

 

Anunci dels resultats

 

 

Anunci resultats provisionals

Anunci resultats definitius, proposta contractació i constitució borsa

Anunci nova proposta contractació

Resolució contractació aspirant i constitució borsa

Edicte publicació BOP nomenament personal laboral fixe