Provisió en propietat d’una plaça d’agent de policia local

Provisió en propietat d’una plaça d’agent de policia local

Qualificacions prova aptitud física