Provisió d’una plaça de peó de la brigada d’obres com a personal laboral

Provisió d’una plaça de peó de la brigada d’obres com a  personal laboral

Suspensió data exàmen