Subvenció per a l’escenificación de “la Llegenda de Sant Jordi, el Drac i la Princesa”

Concessió de subvenció

Subvenció destinada a ESCENIFICACIÓ DE “LA LLEGENDA DE SANT JORDI, EL DRAC I LA PRINCESA”

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 5.000,00 euros destinada a la següent acció: ESCENIFICACIÓ DE “LA LLEGENDA DE SANT JORDI, EL DRAC I LA PRINCESA”. L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A la REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS D’ESPECIAL RELLEU que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 47 del dia 10/03/2021. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 16/06/2021.