Anunci provisió temporal agents policia local per comissió de serveis

Anunci provisió temporal agents policia local per comissió…

Procés selectiu estabilització una plaça de tècnic/a de cultura

Procés selectiu estabilització una plaça de tècnic de cultura Resolució…

Procés selectiu estabilització dos places treballador/a social

Procés selectiu estabilització dos places treballador/a social Resolució…

Procés selectiu estabilització una plaça animador/a sociocultural

Procés selectiu estabilització una plaça animador/a sociocultural Resolució…