Llicències Subjectes a la Llei 14/2010 d’Espectacles

Declaració Responsable Actividad

Declaració Responsable Instalació Eventual

Model Certificat Segur

Certificat Tècnic d’Ajust de les Instal.lacions a la Normativa

Sol·licitud per a la realització d’espectacle o activitats en la via pública o espais oberts

Sol.licitud d’assistència per a la celebració d’esdeveniments 

Llicències Subjectes a la Llei 6/2014 d’Activitats

Sol.licitud d’ Informe Urbanístic

Model Declaració Responsable Ambiental / Comunicació Activitat Innòcua

Model Llicència Ambiental

Comuniciació de Canvi de Titularitat de Llicència

Memòria Tècnica