PROCÉS EXTRAORDINARI ESTABILITZACIÓ LLEI 20/2021 D’1 PLAÇA D’ADL (A2)
Accés Concurs
Publicació bases Bases generals BOPA nº 215 11/11/2022

Bases específiques BOPA nº 227 29/11/2022

Extracte DOGV DOGV 23/03/2023
Extracte BOE BOE 92 18/04/2023
Termini de presentació de sol·licituds 19/04/2023 A 05/05/2023
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llista de persones admeses i excloses
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses i excloses i designació Òrgan Tècnic de Selecció

 

Anunci dels resultats

 

 

Anunci resultats provisionals

Anunci resolució reclamacions i proposta contractació

Resolució contractació i constitució borsa de treball

Edicte publicació BOP nomenament personal laboral fixe