Entries by

Avantprojecte de la modificació de l’Ordenança de transparència, accés a la informació y bon govern

En el dia d’avui es fa públic l’avantprojecte de la modificació de l’Ordenança de transparència, accés a la informació y bon govern a efectes d’obrir un període de participació ciutadana de 15 dies hàbils per tal de demanar totes les aportacions addicionals puguen fer-se per ciutadans o organitzacions. Podeu trobar el text normatiu junt la […]