Entries by secretaria

ALIENACIÓ PARCEL·LES A-I-J SECTOR 12-A “LES CREUS”

En el BOP d’Alacant nº176 de 13 de setembre de 2016 s’ha publicat anunci per a l’alienació de tres parcel·les del Sector 12-A “Les Creus”. Els interessats tenen fins al 30 de setembre per presentar pliques (inclòs). Podeu trobar més informació sobre la licitació en la secció “Perfil del Contractant”.

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS. TMG 2016.

El dia 28 de juliol s’ha publicat al tauler d’edictes la llista definitiva de persones admeses i excloses al procés selectiuper a la provisió per funcionari interí d’una plaça de tècnic de gestió mitjançant concurs-oposició. Podeu trobar més informació sobre el procés selectiu al Portal de la Transparència en l’apartat “Selecció i provisió 2016”.

HORTS URBANS

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 25 de juliol de 2016, va acordar aprovar la convocatòria pública per a l’adjudicació de les llicències d’ús privatiu dels 6 horts urbans del Parc Vil·la Rosario. Els interessats tenen fins al 11 d’agost de 2016 per presentar les instàncies. EDICTE