Entries by secretaria

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS. TMG 2016.

El dia 14 de juliol es va publicar en el tauler d’edictes de l’ajuntament la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per a la provisió per funcionari interí d’una plaça de tècnic de gestió mitjançant concurs-oposició. Les persones excloses disposen d’un termini de 5 dies hàbils per a esmenar les sol·licituds. […]

CONCURS-OPOSICIÓ TÈCNIC DE GESTIÓ INTERÍ

Al BOP d’Alacant nº109 de 8 de juny de 2016 s’han publicat les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, mitjançant funcionari interí, d’una plaça de Tècnic de Gestió a l’ajuntament. Aquells que estiguen interessats a participar en el concurs-oposició disposen d’un termini de 20 dies naturals per presentar la sol·licitud de […]