Entries by

QUALIFICACIONS. TMG 2016.

Al dia d’avui, es fan públiques les qualificacions relatives al procés selectiu. Podeu trobar més informació sobre el procés selectiu al Portal de la Transparència en l’apartat “Selecció i provisió 2016”.

QUALIFICACIONS FASE D’OPOSICIÓ. TMG 2016.

Al dia d’avui, es fan públiques les qualificacions relatives a la fase d’oposició del procés selectiu. Els aspirants aptes tenen fins el 10 de novembre de 2016 (inclòs) per presentar la documentació relativa a la fase de concurs. Podeu trobar més informació sobre el procés selectiu al Portal de la Transparència en l’apartat “Selecció i […]