COMISSIO TÉCNICA DE VALORACIÓ I SEGUIMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES

Certificat Ple 21/03/2023 aprovació inicial modificació Reglament

Reglament i Composició de la Comisió Tècnica de Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques

Edicte publicació inicial BOP Alacant 04/04/2023

Edicte publicació aprovació definitiva BOP Alacant 31/05/2023

 

COMISSIÓ TÈCNICA D’INTERVENCIÓ SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA

Certificat Ple 21/03/2023 aprovació inicial modificació composició i Reglament

Reglament i composició de la Comissió Tècnica d’Intervenció Social de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola

Edicte publicació inicial BOP Alacant 04/04/2023

Edicte publicació aprovació definitiva BOP Alacant 31/05/2023

 

 

COMISSIÓ TÈCNICA ORGANITZATIVA DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA

Certificat Ple 21/03/2023 aprovació inicial de la Creació, Reglament i Composició

Reglament i composició de la Comissió Tècnica Organitzativa de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola

Edicte publicació inicial BOP Alacant 04/04/2023

Edicte publicació aprovació definitiva BOP Alacant 31/05/2023

 

 

Unitat responsable de la informació: Secretaria

Última actualització: 19/06/2023