MODIFICACIÓ ORDENANÇA DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I BON GOVERN

 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA INFANTIL

 

Unitat responsable de la informació: Secretaria

Última actualització: 12/09/2017